Rots en Water

Gedurende 4 dagen gaan we intensief aan de slag met Rots en Water:

  • ROTS = voor jezelf opkomen, grenzen aangeven, weten wat je wil, zelfvertrouwen uitstralen,… –> we ontwikkelen onze KRACHT en WEERBAARHEID
  • WATER = contact maken, luisteren, rekening houden met de ander,… –> we ontwikkelen ons vermogen om MET ANDEREN SAMEN TE SPELEN EN TE LEVEN

We ontdekken beide kwaliteiten in onszelf en leren ze allebei in te zetten. Het ene kind zal zichzelf eerder wegcijferen (Water) en mag wat meer leren voor zichzelf op te komen (Rots), terwijl het andere kind het misschien net moeilijk vindt om voldoende rekening te houden met een ander (Water). We gaan actief aan de slag via spel en beweging en werken veel met onze lichaamstaal. We bouwen samen aan een veilige groepssfeer waarin ieder op zijn tempo aan de slag kan.

Voor wie?

Alle kinderen van 9 tot 12 jaar zijn welkom in onze training.

Waarom rots en water?

Het Rots en Waterprogramma heeft als doel het welbevinden van kinderen te vergroten en sociale problemen waaronder pesten, conflicten, uitsluiting en grensoverschrijdend gedrag te verminderen. Kinderen leren sociale vaardigheden door middel van de psychofysieke didactiek waarin in elke les fysieke oefeningen en spel afgewisseld worden met momenten van zelfreflectie, kringgesprekken en verwerkingsopdrachten. Zo wordt er geoefend in bijna echte, maar veilige situaties om de transfer naar de dagelijkse praktijk te optimaliseren.
Kinderen leren vooral door te doen. Zij beschikken vaak over een enorme dosis energie die uitnodigt en soms dwingt tot bewegen. Daarnaast worden zij ook gestimuleerd om hun gevoelens en gedachten uit te wisselen.
Zij beschikken vaak over een enorme dosis energie die uitnodigt en soms dwingt tot bewegen. Daarnaast worden zij ook gestimuleerd om hun gevoelens en gedachten uit te wisselen . Door o.a. gebruik te maken van de Rots en Watertaal, maken we hen meer bewust van hun gedrag en wat dat met de ander doet.

Rots en water in Puzzel:

Na inschrijving ontvangen de ouders een kort vragenlijstje over hun kind zodat we op voorhand de nodige informatie en aandachtspunten van het kind weten.
De training wordt doorgaans gegeven op vier dagen in een schoolvakantie. De sessies duren steeds 2,5 uur met een korte pauze waarbij de kinderen iets kunnen drinken en/of eten.
Elke dag worden er oefeningen en reflectiemomenten aangeboden rond twee thema’s:

  • Dag 1: Kennismaking +  Lichaamstaal: Sterk staan
  • Dag 2: Lichaamstaal: Sterk staan +  Grenzen waarnemen en aangeven
  • Dag 3: Leiden, volgen en samenwerken  + Pesten en gepest worden
  • Dag 4: Omgaan met problemen + Afsluiting

De oefeningen bouwen op elkaar voort zodat stelselmatig kinderen meer uitgedaagd worden. Op het einde van elke lesdag worden de kinderen uitgenodigd een korte reflectie te schrijven in hun werkboekje. In dit werkboekje staat ook een overzicht van alle oefeningen mee met de doelstelling erbij. Welke oefeningen juist (meer) aan bod komen in de training hangt wat af van de groep en de aandachtspunten van de deelnemers.

Wat mag u verwachten na deze training?

Kinderen hebben veel ervaringen opgedaan in het opkomen voor zichzelf rekening houdend met de ander. Ze hebben in een veilige omgeving kunnen experimenteren met hun lichaamstaal, hun stemvolume, hun uitstraling. Ze kennen zichzelf beter en hebben heel wat  nieuwe “tools” in zich om in te kunnen zetten in hun dagelijkse leven. Na de training kan een oudercontact (tegen meerprijs) worden aangevraagd indien de ouders graag persoonlijke feedback wensen of advies willen in verder te ondernemen stappen.

Door wie?

De cursus wordt gegeven door Carolien Truyens, psychomotorisch therapeute in Puzzel en tevens kinderyogadocent en gecertificeerd Rots en Watertrainer.

Kostprijs: 150 euro

 

DATA

HERFSTVAKANTIE 2019

Maandag 28 oktober 2019 t.e.m. donderdag 31 oktober 2019 van 14u-16u30

PAASVAKANTIE  2020

Maandag 6 april 2020  t.e.m. vrijdag 10 april 2020 van 14u-16u30

ZOMERVAKANTIE  2020

Woensdag 1 juli + do 2 juli + vrij 3 juli + ma 6 juli 2020 van 14u-16u30