Typ10

Vlot blind kunnen typen is een vaardigheid die tegenwoordig niet meer uit onze maatschappij weg te denken is. Belangrijk is dat dit op de juiste moment wordt aangeleerd: niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat! De fijne motoriek moet voldoende ontwikkeld zijn, maar er mogen ook nog niet teveel jaren verstreken zijn waarop het kind of de jongere op een “foutieve” wijze het typen reeds automatiseerde. Wij geven de cursus Typ10 voor 9-14 jarigen.

Typ10: een psychomotorische invalshoek in het blind leren typen

Blind typen is een complexe cognitief-motorische vaardigheid. Onze methode om het blind typen aan te leren is gebaseerd op therapeutische inzichten hoe je het motorisch leren van kinderen kan verbeteren. Via deze aanpak krijgen kinderen en jongeren met en zonder leermoeilijkheden de kans om op een speelse, gevarieerde en efficiënte manier blind te leren typen. Voor kinderen met DCD, leer-, of schrijfmoeilijkheden kan de computer immers een hulpmiddel zijn, maar vormt het leren typen vaak een extra uitdaging.

Hoe werkt de methode?

  • We gebruiken veel verschillende leerkanalen(zowel auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, als redeneren,…) om het blind typen aan te brengen.
  • We leggen geen stresserende tijdsdruk
  • We leren het typen vinger per vingeraan, i.p.v. met alle vingers tegelijk in horizontale rijen zoals bij de klassieke typmethodes.
  • We leren het automatiseren via een omweg: eerstautomatiseren we de letters en letterposities vooraleer we de motorische component toevoegen. Om de letterposities gemakkelijk te kunnen onthouden maakt de methode gebruik van zinnen en verhaaltjes. Voor de linker wijsvinger, die de letters r, t, f, g, v en b bedient, wordt dit bijvoorbeeld: De roofvogel vliegt over de top, de fazant zit in het gras, de vis zwemt in een beek. We oefenen dit op een speelse en gevarieerde manier in a.d.h.v. de invuloefeningetjes in ons werkboekje, een quiz, een raadsel, enz.

Na het oefenen van de letters en letterposities oefenen we apart de bewegingen in die de vinger moet uitvoeren op het toetsenbord, met en zonder visuele sturing. Pas als we dit goed onder de knie hebben gaan we met het werkelijke blind overtypen aan de slag waarbij we de letters van een bepaalde vinger door elkaar leren overtypen. Pas in een laatste fase leren we blind typen terwijl we onze denkruimte gebruiken om te bedenken wat we gaan typen en te controleren op spelling.

Meer informatie kan u vinden op www.typ10-online.com

De opbouw van de cursus ‘Typ10’ binnen Puzzel

Tijdens de schoolvakanties geven we 4x twee uur les op één week tijd (in de zomervakantie 5x twee uur les). Elke deelnemer kan op zijn/haar tempo de lessen volgen, maar doorgaans volgen we volgende indeling:

–       Dag 1: kennismaking met het toetsenbord + wijsvingers

–       Dag 2: middelvingers + alles door elkaar

–       Dag 3: ringvingers + alles door elkaar

–       Dag 4: pinken + alles door elkaar

–       Dag 5 of 1e terugkomles: hoofdletters & leestekens

–       Laatste terugkomles: vreemde tekens + diploma-uitreiking

Na deze intense lesweek is het heel erg belangrijk dat uw kind regelmatig thuis blijft oefenen op het typen. Hiervoor krijgt uw kind toegang tot het online leerplatform van Typ10 en kan hij/zij verschillende bekers en diamanten verzamelen door oefeningen te maken.  De lesgeefster stelt een gestructureerd oefenprogramma samen op maat van uw kind en kan steeds van thuis uit volgen welke oefeningen uw kind maakt. De bedoeling is dat uw kind elke dag 5 minuutjes oefent, of 3x/week 10-15 minuutjes. Dit is zeer belangrijk om de letterposities verder te automatiseren en het tempo stap voor stap te verhogen.

Na 3 weken thuis oefenen vindt er een terugkomsessie plaats van 1u  om de evolutie op te volgen en worden er nog hoofdletters aangeleerd. Ook na deze sessie volgt er terug een oefenprogramma voor thuis.

Tenslotte komen we nog een laatste keer 1u samen om het typen te oefenen met tekst die we zelf bedenken tijdens het typen. Er worden dan ook enkele testjes afgenomen (oa een gerichte foutenanalyse) waarna elke gemotiveerde deelnemer een diploma ontvangt!

Wat mag u verwachten na deze cursus?

De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters zonder en het juist typen zonder op het toetsenbord te kijken, niet op het genereren van een zeer hoge typesnelheid. Hierbij maak ik gebruik van mijn ervaring als psychomotorisch therapeut in het werken met deze kinderen om het motorisch leren optimaal te ondersteunen. Er worden max. 6 kinderen toegelaten per cursus zodat ieder kind de nodige individuele aandacht kan krijgen.

Als ouder speelt u een belangrijke en motiverende rol om het oefenen thuis verder te stimuleren! Eens de kinderen zich het blind typen eigen hebben gemaakt en dit regelmatig onderhouden wordt via schoolwerk op pc, internet, email, etc. komt de snelheid vanzelf wel met de jaren.

Data schooljaar 2022-2023

Paasvakantie: ma 3/04 t.e.m. do 6/04 van 13u30-15u30

+ terugkomsessies op zaterdag 29/04 en 20/05 van 11u-12u

Zomervakantie: ma 3/07 t.e.m. vr 7/07 van 13u30-15u30

+ terugkomsessie op zaterdag 26/08 van 11u-12u

Kostprijs:

Kostprijs met eigen laptop: 180 euro (incl. werkboekje en 1 jaar toegang tot de online oefenmodule van Typ10). U kan indien nodig tijdens de lesuren een laptop van ons huren voor een meerprijs van 20 euro. Gelieve dit bij inschrijving te vermelden als u hiervan gebruik wil maken.

Inschrijven cursus typtien

  • * Velden met een sterretje zijn verplicht
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.