Spraak

Tijdens de begeleiding van fonetisch articulatie worden de foutieve klanken, op basis van het onderzoek, ingeoefend op verschillende niveaus: klankniveau, syllabisch niveau, woordniveau, zinsniveau en spontane spraak. Binnen deze niveaus oefenen we de klank in het begin, in het midden en op het einde van een woord. Om de transfer naar het spontaan spreken te bevorderen wordt er verwacht dat er thuis ook samen met het kind verder geoefend wordt.