Studiebegeleiding

Zelfinstructietraining

Kinderen maken fouten omdat ze te impulsief werken, de opdracht niet goed lezen, niet aandachtig zijn, onnauwkeurig werken, zichzelf niet controleren. In deze begeleiding leren ze zichzelf instructies geven om zo hun probleemoplossende vaardigheden te vergroten. De training is gebaseerd op de vierstappenmethode van Meichenbaum (de 4 beertjes). Kinderen leren eerst na te denken (wat moet ik doen?, hoe ga ik het doen?), vooraleer ze een handeling uitvoeren. Ze leren ook zichzelf corrigeren.

Studiebegeleiding

Bij een aantal leerlingen verloopt het leren en studeren zo moeilijk dat ze hun motivatie verliezen, slechte resultaten behalen, veel te lang achter hun boeken zitten met een teleurstellend resultaat of veel te weinig studeren. Daarom wordt gezocht naar een passende studiemethode. Een kerngedachte hierbij is dat elke leerling beschikt over een persoonlijke denk- en leerstijl, die verder uitgebouwd kan worden. Daarnaast kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen: aantekeningen maken, schema’s en samenvattingen maken, efficiënt de les volgen, een planning opstellen, volgen, aanpassen en evalueren, teksten studeren en zichzelf controleren. Het doel van deze begeleiding is zelfstandig en efficiënt studeren. In de mate van het mogelijke wordt er gewerkt met eigen lesmateriaal. De jongere dient dit zelf mee te brengen naar de begeleiding.