OMFT

Tijdens een OMFT-onderzoek wordt aan de hand van metingen en observaties het functioneren van de tong, mondspieren en slikken nagegaan. De onderzoeker gaat na of de cliënt voldoende controle en coördinatie heeft over de spieren van tong, lippen en kaken. Dit onderzoek gebeurt meestal na doorverwijzing van een tandarts of orthodontist.

Foto flyer Sinne??