Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding heeft als doel inzicht te verwerven in het gedrag van je kind, je ouderrol en de opvoeding.  Soms lopen de bezorgdheden en onzekerheden zo hoog op dat ze het dagelijks leven bemoeilijken, of is het gedrag van het kind zo moeilijk het gezinsleven vastloopt.

In Puzzel kan je terecht voor ouderbegeleiding waarin we aan de hand van hulpmiddelen en tips werken we aan een evenwichtiger functioneren als ouders en een rustiger gezinsleven. We gaan samen op zoek, aan de hand van concrete situaties, wat het moeilijk loopt, wat jullie zorgen inhouden en welke factoren hier allemaal meespelen. Er worden concrete handvaten aangereikt op maat voor jouw gezin.