Pedagogische begeleiding

Binnen de psychologische begeleiding in Puzzel willen we ondersteuning, begeleiding en opvoedingstips bieden aan kinderen, jongeren en ouders die botsen op moeilijkheden binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling in de thuissituatie of schoolcontext.