Met voorkeursregeling

Zonder voorkeursregeling

Intakegesprek

Adviesgesprek

 

Intelligentieonderzoek (IQ) verbaal

Intelligentieonderzoek (IQ) non-verbaal

Concentratieonderzoek

Geheugen- en concentratieonderzoek

Psychomotorisch onderzoek

Oromyofunctioneel onderzoek

Basisonderzoek lezen, spellen en rekenen

Uitgebreid lees- en spellingonderzoek

Uitgebreid rekenonderzoek

Uitgebreid taalontwikkelingsonderzoek

Fonologisch articulatieonderzoek

Fonetisch articulatieonderzoek

Deelvaardighedenscreening

 

Klasobservatie (per 60’)

Oudercontact

Schoolcontact in Puzzel (per 60’)

Schoolcontact op school (per 60’)

 

 

Pedagogische ouderbegeleiding (per 60’)

Pedagogische begeleiding (per 60’)

Psychomotorische begeleiding (per 30’)

Neurologische revalidatie (per 30’)

Neurologische revalidatie (per 45’)

Neurologische revalidatie (per 60’)

Studiebegeleiding (per 60’)

Logopedische begeleiding (per 30’)

Logopedische begeleiding (per 60’)

Logopedische begeleiding school (per 30′)

 

Schriftelijkverslag psychomotoriek

Evolutieonderzoek logopedie

Maandelijkse administratiekosten

Administratiekosten rappel

€ 65

€ 65

 

€ 200

€ 130

€ 190

€ 220

€ 223,80

€ 127,20 (maximum)

€ 212 (maximum)

€ 212 (maximum)

€ 212 (maximum)

€ 212 (maximum)

€ 212 (maximum)

€ 70

€ 211,13

 

€ 60

Zie tarief begeleiding

€ 50

€ 60 (tot 20 km)

In overleg bij 20+ km

 

€ 60

€ 60

€ 23,00- €27,10

€ 25,00

€ 37,50

€ 47,50

€ 50

€ 35

€ 70

€ 35

 

€ 30,65

€ 70

€ 5

€ 10

€ 65

€ 65

 

€ 200

€ 130

€ 190

€ 220

€ 223,80

€ 109,50 (maximum)

€ 182,50 (maximum)

€ 182,50 (maximum)

€ 182,50 (maximum)

€ 182,50 (maximum)

€ 182,50 (maximum)

€ 61,98

€ 211,13

 

€ 60

Zie tarief begeleiding

€ 50

€ 60 (tot 20 km)

In overleg bij 20+ km

 

€ 60

€ 60

€ 23,00- €27,10

€ 25,00

€ 37,50

€ 47,50

€ 50

€ 30,86

€ 61,98

€ 29,81

 

€ 30,65

€ 51,50

€ 5

€ 10

Bij begeleidingen op school wordt een verplaatsingskost aangerekend.

Bij de onderlijnde bedragen is het mogelijk dat u een deel terugbetaald krijgt via uw mutualiteit. Raadpleeg voor meer informatie uw therapeut of uw mutualiteit.