Klaartje Polleunis

Klaartje is in 2021 afgestudeerd aan de KU Leuven na haar studie Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek. In Puzzel kan je bij Klaartje terecht voor individuele- en gezinsbegeleiding met betrekking tot emotionele problemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen (bijv. ASS, ADHD), hechtingsproblematieken en opvoedingsproblemen. Daarnaast geeft ze ook studiebegeleiding aan de derde graad lager onderwijs, alsook secundair en hoger onderwijs, met een nadruk op het ontwikkelen van een efficiënte studiemethode.

Tijdens de therapie vertrekt Klaartje steeds vanuit de eigen vraag van het kind en de persoonlijke sterktes van het kind en zijn gezin. De inhoud en het verloop van de begeleiding wordt steeds aangepast aan de noden van de cliënt.

Klaartje houdt haar kennis up-to-date door zich bij te scholen en verruimdt haar kennis aan de hand van opleidingen. 

Klaartje.polleunis@puzzel.be