Marijke Appels

Marijke begon in 2011 te werken in Puzzel. Je kan bij haar terecht voor de behandeling van lees-, spelling-, taal- en spraakproblemen bij kinderen en jongeren. Tijdens intake- en adviesgesprekken vindt ze het essentieel dat er een brede kijk gehanteerd wordt, zowel bij het in kaart brengen van de vaardigheden en moeilijkheden, als bij de verdere begeleiding. Multidisciplinair overleg is hierbij een essentiële factor.

De doelen van de behandeling worden steeds opgesteld en bijgestuurd in samenspraak met het kind en diens omgeving. Zo kan er naargelang de hulpvraag bijvoorbeeld ook aandacht besteed worden aan psycho-educatie, voorlichting van ouders of het leren werken met compenserende hulpmiddelen. Bij kinderen met aandachtsmoeilijkheden kan de lees- en spellingtherapie aangevuld worden met oefeningen rond zelfcontrole, structureren en plannen. Marijke heeft zich door de jaren heen ook gespecialiseerd in spraak- en taalmoeilijkheden bij kleuters en lagere schoolkinderen. Zij  heeft ervaring met de specifieke aanpak van fonologische spraakmoeilijkheden, taalontwikkelingsproblemen en de omkadering ervan naar ouders en scholen toe.

Erkenningsnummer: 6-02010-69-801 – gedeconventioneerd

marijke.appels@puzzel.be

Bijscholingen:

 • Oromyofunctionele Therapie verdiepingscursus – Kwec
 • Oromyofunctionele Therapie basiscursus – Kwec
 • Psycho-educatie aan kinderen met ASS, ADHD of leerstoornissen – Thomas More 
 • Stagementorendag  – Thomas More                                                                                   
 • Opleiding ‘verworven neurogene communicatiestoornissen’ – Thomas More   
 • Symposium ADHD ‘drukke mensen in een drukke samenleving’ – ZitStil Wilrijk               
 • Intelligentiemeting: wat meten onze intelligentietesten? – Thomas More             
 • Faalangst de baas in het lager onderwijs – CNO UAntwerpen                                           
 • Ontwikkelingsdysfasie (OD): theoretisch kader, diagnostiek en behandeling– SIG            
 • Fonologische articulatiestoornissen – SIG                                                         
 • Symposium Dyslexie/dyscalculie – SIG             
 • Begrijpend lezen beter begrijpen – SIG                          
 • Diagnostiek van dyslexie in het lager onderwijs – Thomas More Code