Maud Troch

Maud werkt sinds 2015 in Puzzel en vanaf september 2020 combineert ze haar werk bij Puzzel met een functie als zorgcoördinator op een leefschool voor basisonderwijs. In Puzzel kan je bij Maud terecht voor intake – en adviesgesprekken, individuele begeleiding aan lagere schoolkinderen die rekenmoeilijkheden hebben of psycho-educatie rond leer – en ontwikkelingsstoornissen (bijv. dyslexie, dyscalculie, ADHD, hoogbegaafdheid, DCD…). Daarnaast geeft ze ook studiebegeleiding aan de 3e graad lager onderwijs, als ook secundair en hoger onderwijs. Ze heeft zich gespecialiseerd in jongeren met de diagnose ADHD, ASS en hoogbegaafdheid die problemen ondervinden met hun studiemethode. Maar ook andere jongeren met studiemoeilijkheden kunnen bij haar terecht. Vanuit haar visie vindt Maud het een meerwaarde om contacten met scholen en andere hulpverleners te onderhouden.
Tijdens de therapie legt Maud de nadruk op het bredere functioneren van het kind en zijn/haar omgeving. Vertrekkende vanuit de specifieke moeilijkheden en interesses van het kind stelt ze therapiemateriaal en hulpmiddelen op maat samen. Naar aanleiding van het M-decreet specialiseert Maud zich in inclusie en differentiatie op scholen. Haar kennis houdt Maud up-to-date door zich voortdurend bij te scholen.

maud.troch@puzzel.be

Bijscholingen

 • Eureka Expert: “RekenTrapperS voor 1, 2 en 3 (groep 3, 4, 5) | Hoofdrekenen met en zonder brug”
 • Het biopsychosociaal model in de gezondheids- en welzijnszorg en ICF (International Classification of Functioning, Disability & Health) – Inleidende studiedag
 • Eureka Expert: “RekenTrappers voor 1, 2, 3 (groep 3, 4, 5) | Maat en vorm – Tafels en tijd”
 • Symposium 25 jaar Eureka: M-decreet! Een redelijke uitdaging?
 • Infomoment Kurzweil
 • Diagnostiek is en blijft een kunst
 • Wat is labeling in de diagnostiek?
 • Faalangst de baas in het lager onderwijs
 • Psycho-educatie aan kinderen met ASS, ADHD of leerstoornissen
 • Hoogbegaafdheid (bijscholingen en webinars georganiseerd vanuit Exentra)
 • Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Hilde Heuninck)