Eet- en drinkproblemen

Prelogopedie wordt vaak opgestart na doorverwijzing van huisarts, kinderarts of vroedvrouw. Je kan ook altijd op eigen initiatief contact met ons opnemen. Tijdens deze begeleiding wordt er samen met de ouders bekeken wat de beste manier is om het kind te laten eten of drinken om zo de drink- en eetmomenten aangenamer te laten verlopen. Er worden adviezen gegeven over een goede houding, techniek en materiaal. Deze preverbale begeleiding kan aangewezen zijn bij ouders van baby’s en jonge kinderen die problemen ervaren bij het drinken van de borst of uit de fles, overgang van borst- naar flesvoeding, overgang naar lepelvoeding, kauwen, slikken en weigeren van voeding.