OMFT

Deze begeleiding wordt opgestart indien er na onderzoek afwijkend mondgedrag geobserveerd wordt of er factoren aanwezig zijn die afwijkend mondgedrag bevorderen. Onder afwijkend mondgedrag verstaan we duim-, vinger- of speenzuigen, open mondgedrag, habitueel mondademen, afwijkende tongligging in rust, foutieve lipgewoonten, afwijkend kauwen, nagelbijten en een afwijkende slik.