Taal

Ieder kind heeft een unieke taalontwikkeling, sommige kinderen hebben echter een vertraagde of verstoorde taalontwikkeling. Taalbegeleiding gaat over de mondelinge taalvaardigheid van een kind. We hebben het zowel over de productie als het begrip van de Nederlandse taal. Het gaat hier niet om de vaardigheden die een kind in de lagere school aangeleerd krijgt binnen het vak “taal”, zoals zinsontleding, woordleer enz. De taalontwikkeling wordt stapsgewijs opgebouwd in de begeleiding.

Fonologische articulatie

Bij fonologische articulatieproblemen, wordt er gewerkt rond de vereenvoudigingsprocessen die deze kinderen hardnekkig blijven toepassen. Een voorbeeld van zo’n fonologisch proces is fronting, waarbij het kind klanken die achteraan in de mond worden geproduceerd vervangt door klanken die vooraan geproduceerd worden. Een kind zal bijvoorbeeld de /k/ uitspreken als een /t/. Het woordje /kam/ zal hij/zij uitspreken als /tam/. De logopedist helpt het kind de complexere talige structuren correct te hanteren.