Studienamiddagen

Tijdens deze namiddagen wordt in kleine groep de planning van de namiddag en avond bekeken. Er kan ingegaan worden op aanpak en methodiek van het specifieke vak waarvan er examen is. Er wordt verwacht dat de jongere voorziet in al zijn studiemateriaal (handboek, werkboek, schrijfgerief, markeerstiften, atlas, geodriehoek, passer,….). Deze namiddagen worden telkens georganiseerd van 13.30 tot 17u. Je kan voor één of meerdere namiddagen inschrijven. Kostprijs: 46 euro/namiddag. 10% reductie voor een tweede of volgende kind uit een gezin.

Vanwege het coronavirus worden er momenteel geen studienamiddagen georganiseerd.