psycho-educatie

Onze orthopedagogen bieden pyscho-educatie aan ouders, kinderen en jongeren die een diagnose AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, ASS… kregen en ondersteund willen worden in het leerproces dat hiermee gepaard gaat. Via onze begeleiding willen we de inzichten vergroten voor jezelf en je omgeving en gericht opzoek gaan naar hulpmiddelen, mogelijkheden en oplossingen die de zelfredzaamheid kunnen vergroten. Werken op maat samen met je omgeving, staan hierbij centraal.