Emotieregulatie

Emotieregulatie is het adequaat omgaan met je emoties en het kunnen uiten ervan. Wanneer er sprake is van een moeizame emotieregulatie heeft iemand last van een hoge gevoeligheid voor emoties, zijn er sterke emotionele reacties op stress-situaties en kom je niet makkelijk tot rust (bv. Overspoeld zijn, piekeren, uitbarstingen, sombere buien).

In Puzzel kan je terecht voor individuele begeleiding waarin we aan de hand van cognitieve gedragstherapeutische technieken je leren emoties te herkennen en te verwoorden. We gaan samen na wat jouw angst, verdriet en boosheid wordt veroorzaakt en hoe je goede strategieën kan ontwikkelen om hiermee om te gaan. Je krijgt concrete handvaten aangereikt om op een goede manier met je emoties te reguleren.