Hoeveel bedraagt de kostprijs?

Het tarief voor een intakegesprek bedraagt €60. Tijdens het eerste gesprek wordt de hulpvraag en de voorgeschiedenis in kaart gebracht. Er wordt samen overlegd wat de volgende stappen in de hulpverlening kunnen zijn en er worden eventuele onderzoeken ingepland.

Het tarief voor onderzoeken varieert tussen €40 en €200 en hangt af van welk onderzoek nodig is. Dit wordt samen met u besproken tijdens het intakegesprek.

Het tarief voor een adviesgesprek bedraagt €65. Tijdens dit gesprek worden samen met u de onderzoeksresultaten besproken en wordt een advies gegeven voor verdere begeleiding.

De betalingen voor deze contacten gebeuren op de dag van uw afspraak met bancontact.

Het tarief voor begeleidingen varieert tussen €45 en €54 per uur. Voor sommige begeleidingen is een (gedeeltelijke) terugbetaling via de mutualiteit mogelijk. De betaling van de begeleidingen gebeurt via een maandelijkse factuur.

 

Worden de begeleidingen terugbetaald door de mutualiteit?

In sommige gevallen is er terugbetaling voorzien door de mutualiteit, onder andere voor psychomotoriek, logopedie en psychologische begeleiding. Of er terugbetaling is, hangt meestal af van de resultaten van het onderzoek. We kunnen dus niet op voorhand zeggen of en hoeveel u krijgt terugbetaald.

 

Wie kan ons doorverwijzen naar Puzzel?

U kan bij ons terecht op eigen initiatief of na verwijzing van uw huisarts, kinderarts, NKO-arts, neuroloog, orthodontist, school, CLB, etc.

 

Hoe kan ik een afspraak voor een intakegesprek inplannen?

U kan telefonisch een afspraak maken voor een intakegesprek of u kan via onze website of via mail een aanvraag indienen om een intakegesprek in te plannen. U wordt dan telefonisch gecontacteerd hiervoor.

 

Wanneer of hoe kan ik jullie het best contacteren?

Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 03/239.65.35. Tijdens onze begeleidingen kunnen wij uw telefoon echter niet beantwoorden. Gelieve dan een boodschap achter te laten en wij contacteren u dan terug. U kan een mail sturen naar info@puzzel.be of het contactformulier invullen op onze website. Indien u reeds in begeleiding bent bij een therapeut van ons team, kan u haar/hem ook bereiken via haar/zijn gepersonaliseerd emailadres, wat u terugvindt op onze site bij ‘Over ons’.

 

Moet mijn kind meekomen naar een intakegesprek?

Het is niet verplicht om uw kind, waarvoor u hulp zoekt, mee te brengen naar het intakegesprek. In sommige gevallen kan dit wel zeer nuttig zijn bijvoorbeeld bij tieners met enige vorm van psychologische moeilijkheden die zelf een mondje kunnen meepraten over hun problematiek.

 

Wordt de school automatisch op de hoogte gebracht van resultaten van onderzoeken, opstart begeleiding,…?

Nee, de school wordt niet automatisch op de hoogte gebracht van uw contact met Puzzel. In veel gevallen is het natuurlijk wenselijk om samen te kunnen werken met de school maar dit gebeurt enkel mits uw toestemming.

 

Wat als we niet aanwezig kunnen zijn op de therapiesessie?

Bij afwezigheid is het belangrijk om minstens een dag op voorhand te verwittigen, zo niet wordt de sessie aangerekend. Bij ziekte bezorgt u ons een doktersbriefje.

 

Mag mijn kind tijdens de schooluren op onderzoek/begeleiding komen?

Een onderzoek gebeurt steeds tijdens de schooluren. Uw kind kan een afwezigheidsattest meekrijgen dat u kan afgeven aan de school. Een begeleiding vindt plaats na of tijdens de schooluren. Begeleiding tijdens de schooluren kan enkel mits toestemming van de school.