Deelvaardighedenscreening

Met de deelvaardighedenscreening brengen we de vaardigheden en houdingen die de cliënt nodig heeft om de overgang te maken naar het eerste leerjaar in kaart. Talige aspecten zoals auditieve analyse en synthese (hakken en plakken van woorden) en rijmen, komen aan bod. Ook de spraakontwikkeling wordt gescreend tijdens een spelmoment. De onderzoeker evalueert bovendien verschillende rekenaspecten zoals hoeveelheidherkenning, rekenbegrip en rekentaal. Tijdens de screening wordt ook nagegaan in welke mate de cliënt klinkers en medeklinkers herkent en kan onderscheiden.