Foto flyer?

Eet en drinkproblemen

Preverbale logopedie kan opgestart worden na doorverwijzing van de huisarts of kinderarts. Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken. Vervolgens kijkt de onderzoeker waarom de baby niet goed kan drinken uit de borst of fles, of waarom de overgang van flesvoeding naar vaste voeding niet goed verloopt. Door observatie van het eten en drinken in de natuurlijke omgeving en een onderzoek naar de bouw, de gevoeligheid, de motoriek en de reflexen in en rond de mond wordt gekeken welke zaken ervoor zorgen dat het eten en drinken moeilijk verloopt.