geheugen- en concentratieonderzoek

Het geheugen en de concentratie zijn twee zeer complexe cognitieve functies die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Aandachtstekorten kunnen te wijten zijn aan aandachtsfluctuaties, het niet kunnen volhouden van de aandacht, het niet kunnen richten van de aandacht, het afgeleid worden door omgevingsfactoren.

Binnen het geheugen wordt een onderscheid gemaakt tussen visueel en auditief geheugen, korte termijn en lange termijn geheugen en geheugen voor complex materiaal versus geheugen voor eenvoudig materiaal. Het geheugen- en concentratieonderzoek richt zich op elk van deze deelaspecten.