Intelligentieonderzoek

Een begaafdheidsonderzoek geeft een beeld van de intellectuele capaciteiten. De resultaten laten niet alleen toe de intellectuele vaardigheden in te schatten, maar ook hypothesen te formuleren rond de manier waarop het kind of de jongere informatie verwerkt. Ook biedt het begaafdheidsonderzoek belangrijke informatie bij het zoeken naar een verklaring voor leer – en/of gedragsproblemen.
Voor anderstalige of verbaal minder sterke kinderen en jongeren, kan de begaafdheid worden nagegaan met behulp van een niet-verbale intelligentietest. Dit is een individueel onderzoek waarbij het niet nodig is gesproken of geschreven taal te gebruiken.