Lezen en spelling

Tijdens dit onderzoek worden de technische lees- en spellingvaardigheden op woord -en zinsniveau onderzocht. Aan de hand van een uitgebreide foutenanalyse wordt een leidraad gegeven naar de therapie toe. Na het lees- en spellingonderzoek is het duidelijk waar de moeilijkheden zich bevinden en waarop de logopedische begeleiding zich zal focussen.

De diagnose van een leerstoornis (Dyslexie) wordt pas gesteld na het voldoen aan bepaalde voorwaarden en na minstens 6 maanden intensieve begeleiding. Dit gebeurt steeds na multidisciplinair overleg en in samenspraak met alle betrokken partijen.

Rekenen

Tijdens het rekenonderzoek gaan we na of de cliënt de reeds geziene leerstof, die nodig is om te komen tot rekenen, voldoende beheerst. Daarnaast evalueren we de automatisatie van de rekenhandelingen en strategieën. Onze uitgebreide foutenanalyse vormt het uitgangspunt voor de therapie. Op deze manier wordt de werkwijze van het kind in kaart gebracht. Na het rekenonderzoek is het duidelijk waar de moeilijkheden liggen en hoe de logopedische begeleiding aangepakt zal worden.

De diagnose van een leerstoornis (Dyscalculie) wordt pas gesteld na het voldoen aan bepaalde voorwaarden en na minstens 6 maanden intensieve begeleiding. Dit gebeurt steeds na multidisciplinair overleg en in samenspraak met alle betrokken partijen.