Psychomotoriek

Tijdens het psychomotorisch onderzoek wordt het kind in een individuele setting onderzocht om een zo objectief mogelijk resultaat te bekomen. Onderstaande psychomotorische vaardigheden worden onderzocht aan de hand van testen:  

  • Grove motoriek en fijne motoriek: Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de bewegingen worden uitgebreid geobserveerd en onderzocht. 
  • Grafomotoriek: bij jongere kinderen wordt gekeken of ze over voldoende vaardigheden beschikken om tot schrijven te komen (fijn-motorische sturing, visuele discriminatie).
  • Schrijfmotoriek: bij oudere kinderen wordt het schrijfproduct (lettervorming, regelverloop, vloeiendheid, …) en de schrijfsnelheid onderzocht. 
  • Visuomotoriek: De integratie van de visuele en motorische vaardigheden wordt onderzocht (figuren kunnen natekenen, kleine verschillen herkennen, motorische coördinatie)