Spraak

Tijdens het fonetisch articulatieonderzoek wordt nagegaan of alle klanken correct uitgesproken worden. Aan jonge kinderen wordt gevraagd prenten te benoemen. Bij oudere kinderen wordt gewerkt met situatieprenten of leesteksten. De onderzoeker noteert de fouten (weglaten van een klank, vervangen van een klank door een andere, foutief uitspreken van een klank en het toevoegen van een klank) en gaat na tot op welk niveau de klank gekend en verstaanbaar is.