Jessica Schoenmakers

Jessica studeerde af als logopediste aan Thomas More in 2016. Na haar studies startte ze onmiddellijk bij Puzzel vzw. Naast therapie in de praktijk geeft ze logopedische begeleiding op enkele kleuter- en basisscholen. Voordat ze werkte bij Puzzel heeft ze ook nog enkele maanden gewerkt in een revalidatiecentrum voor jongeren en volwassenen met NAH. Naast het behandelen van taalproblemen, lees- en spellingproblemen kan men bij haar ook terecht met rekenproblemen. Ze hecht veel belang aan overleg met ouders en scholen. Op deze manier wordt de begeleiding afgesteld op maat van het kind/jongere. Jessica zetelt mee in de raad van bestuur van de vzw en neemt de dagelijkse leiding mee op.

jessica.schoenmakers@puzzel.be

Gedeconventioneerd – erkenningsnummer 6-04705-90-801

Bijscholingen:

  • Vorming ‘Communicatie met demente personen en hun familie’ – SIG
  • Vorming ‘Praten met kinderen’ – SIG
  • Vorming ‘Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100’ – SIG
  • ‘Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen’ – SIG