Schmidt Coucke

Schmidt Coucke werkt sinds september 2022 als logopedist bij multidisciplinair centrum Puzzel. Haar affiniteit binnen de behandelingen ligt bij afwijkend mondgedrag, meertaligheid, spraak- en taalproblematieken. Haar hobby’s zijn lezen, dansen, yoga, wandelen en leuke dingen doen met vrienden en familie. In 2020 verhuisde ze naar Nederland om daar te werken als logopedist binnen een grootstedelijk context. Nu is ze verhuisd en woont ze in Antwerpen. Ze hecht veel belang aan levenslang leren en probeert haar handelen steeds te professionaliseren door het volgen van bijscholingen en workshops.

Wie weet tot ziens bij Puzzel!

Schmidt.coucke@puzzel.be

Erkenningsnummer: 6-07971-25-801 – gedeconventioneerd

Bijscholingen

 • Suus & Luuk studiedag te Molenschot – Idealogo
 • Webinar selectief mutisme  – Breek de stilte
 • Basiscursus OMFT logopedie en tandheelkunde – KWEC
 • Metaphon verdiepingscursus – PROFONO
 • Op afstand behandelen met Logo-art Online – Logo-art
 • Metaphon basiscursus – PROFONO
 • Cursus lezen – Kernteam Taalreis
 • banana zorgverbreding en remediërend leren – KdG hogeschool

 

Continue reading

Kaat Thoelen

Kaat is in 2021 afgestudeerd als kinesitherapeut aan de UGent na een studie Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (afstudeerrichting pediatrie). Na haar studies startte ze bij Puzzel vzw. Voordien heeft ze ook nog enkele maanden gewerkt in een revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren met neurologische aandoeningen (NAH, CP, …).

Bij Kaat kan je terecht voor:

 • Neurologische revalidatie (NAH, CP, plexus brachialis letsel, …)
 • Ontwikkelingsstimulatie bij baby’s met een vertraagde of verstoorde motorische ontwikkeling
 • Psychomotorische begeleiding

Om haar kennis up-to-date te houden en verder uit te breiden, zal Kaat zich regelmatig bijscholen. Kaat hecht veel belang aan een individuele begeleiding op maat van het kind en zijn omgeving. Ze zal daarom samen met de ouders, het kind, (zorg)leerkrachten, … op een speelse en creatieve manier op zoek gaan naar hoe we samen elk kind kunnen laten evolueren en schitteren.

Continue reading

Klaartje Polleunis

Klaartje is in 2021 afgestudeerd aan de KU Leuven na haar studie Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek. In Puzzel kan je bij Klaartje terecht voor individuele- en gezinsbegeleiding met betrekking tot emotionele problemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen (bijv. ASS, ADHD), hechtingsproblematieken en opvoedingsproblemen. Daarnaast geeft ze ook studiebegeleiding aan de derde graad lager onderwijs, alsook secundair en hoger onderwijs, met een nadruk op het ontwikkelen van een efficiënte studiemethode.

Tijdens de therapie vertrekt Klaartje steeds vanuit de eigen vraag van het kind en de persoonlijke sterktes van het kind en zijn gezin. De inhoud en het verloop van de begeleiding wordt steeds aangepast aan de noden van de cliënt.

Klaartje houdt haar kennis up-to-date door zich bij te scholen en verruimdt haar kennis aan de hand van opleidingen. 

Klaartje.polleunis@puzzel.be

Continue reading

Sandrine Dexters

Sandrine is in 2020 afgestudeerd aan de KU Leuven na een studie Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek. Na haar studies is ze aan de slag gegaan als begeleidster van de dagactiviteiten en als jobcoach in een begeleidingscentrum voor personen met autisme. Hierdoor heeft Sandrine heel wat ervaring opgedaan in het begeleiden van personen met autisme. Sinds januari 2021 werkt Sandrine bij Puzzel en combineert ze dit met haar andere functie als jobcoach.

In Puzzel kan je bij Sandrine terecht voor pedagogische begeleiding, studiebegeleiding, faalangsttraining en onderzoek.

Om haar kennis up-to-date te houden en uit te breiden, zal Sandrine zich regelmatig bijscholen.

Continue reading

Alexa Maes

Alexa is al kinesitherapeut in 2017 afgestudeerd aan de KU Leuven na een studie Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (afstudeerrichting pediatrie). Daarna is ze meteen als zelfstandige kinesitherapeut aan de slag gegaan in een groepspraktijk waar ze zeer veel ervaring heeft opgedaan. Bovendien vindt ze het belangrijk om op regelmatige basis bijscholingen te volgen om zo de kwaliteit van haar therapie te optimaliseren.

Je kan bij Alexa terecht voor psychomotorische begeleiding (grove en fijne motoriek, schrijfmotoriek, visueel-ruimtelijke vaardigheden, lateralisatie, werkhouding, executieve functies,…) en ontwikkelingsbegeleiding bij baby’s. Hierbij richt ze zich tot jonge kinderen waarbij de motorische ontwikkeling vertraagd of verstoord verloopt. De kinesitherapeutische behandeling bestaat dan uit stimulerende oefeningen en ouderinstructie rond positionering en handling.

alexa.maes@puzzel.be

Bijscholingen:

 • Motorische ontwikkeling bij baby’s (Movingsmart)
 • Respiratoire kinesitherapie bij baby’s en kinderen (Movingsmart)
 • Diagnostiek en behandeling van zuigelingenasymmetrie (EKWIP)
 • Bijzondere bewegingsvormen bij het jonge kind (Movingsmart)
 • Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je dat? (Sig vzw)
 • Begeleiding en behandeling van problemen in aandacht, geheugen en executieve functies bij kinderen en jongeren (Sig vzw)
 • Motorische lateralisatie (Sig vzw)
Continue reading

Sinne Staes

Sinne behaalde haar ‘Bachelor in de Logopedie’ aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Ze werkt sinds oktober 2018 voltijds als zelfstandig logopediste bij Puzzel vzw. Tijdens de opleiding liep ze stage in het buitengewoon onderwijs en in verschillende logopedische praktijken. Daar groeide haar belangstelling voor het behandelen van spraak-, leer- en taalproblemen.

Om haar kennis up to date te houden en uit te breiden, zal Sinne zich regelmatig bijscholen. In augustus 2019 behaalde ze een certificaat oromyofunctionele therapie (OMFT). In de academiejaren 2020-2021 en 2021-2022 zal Sinne zich verdiepen in de zorg en het remediëren op school. Dit doet ze door het volgen van de banaba ‘Zorgverbreding en remediërend leren’ aan de KdG hogeschool te Antwerpen.

sinne.staes@puzzel.be

Gedeconventioneerd – erkeningsnummer 6-06359-85-801

Continue reading

Jessica Schoenmakers

Jessica studeerde af als logopediste aan Thomas More in 2016. Na haar studies startte ze onmiddellijk bij Puzzel vzw. Naast therapie in de praktijk geeft ze logopedische begeleiding op enkele kleuter- en basisscholen. Voordat ze werkte bij Puzzel heeft ze ook nog enkele maanden gewerkt in een revalidatiecentrum voor jongeren en volwassenen met NAH. Naast het behandelen van taalproblemen, lees- en spellingproblemen kan men bij haar ook terecht met rekenproblemen. Ze hecht veel belang aan overleg met ouders en scholen. Op deze manier wordt de begeleiding afgesteld op maat van het kind/jongere. Jessica zetelt mee in de raad van bestuur van de vzw en neemt de dagelijkse leiding mee op.

jessica.schoenmakers@puzzel.be

Gedeconventioneerd – erkenningsnummer 6-04705-90-801

Bijscholingen:

 • Vorming ‘Communicatie met demente personen en hun familie’ – SIG
 • Vorming ‘Praten met kinderen’ – SIG
 • Vorming ‘Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100’ – SIG
 • ‘Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen’ – SIG
Continue reading

Kylie Van Linden

Na haar studies startte Kylie onmiddellijk bij Puzzel vzw. Naast therapie in de praktijk geeft Kylie logopedische therapie op een kleuter- en basisschool. Ze specialiseerde zich de laatste jaren voornamelijk in het behandelen van jonge kinderen. Je kan bij haar terecht voor prelogopedie in functie van eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen. Daarnaast werkt ze rond fonologische articulatieproblemen, lees- en spellingproblemen, spraak-  en taalstoornissen. Ze vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van recente therapiemethodes. Kylie zetelt mee in de raad van bestuur van de vzw en neemt de dagelijkse leiding mee op.

Erkenningsnummer : 6-02899-53-801 – gedeconventioneerd

kylie.vanlinden@puzzel.be

Bijscholingen

 • It Takes Two to Talk Hanen Certificeringsworkshop – Hanen Centre – Sig vzw
 • Spraakmotorische stoornissen herkennen en behandelen – Sabine Verhemeldonck
 • Cursus eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen – Marleen D’hondt/Artevelde
 • Een protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen – SIG vzw
 • IMPACT – SIG vzw
 • Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk – SIG vzw
 • Basiscurus PROMPT – SIG vzw
 • Vorming ‘de cyclische aanpak van Hodson & Paden’ – Yvonne Draaisma & Imma van de Wijer-Murisn
 • Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen – Ingrid Herreman
 • Cursus technisch lezen – KWeC
 • Presentatie Hodson en Paden – Ingrid Herreman
 • Basiscursus oromyofunctionele therapie – KWeC
 • Opleiding ‘verworven neurogene communicatiestoornissen’ – Thomas More
 • Mini-symposium ‘Communicatie en voeding bij dementie’ – VVL
 • Congres VVL – VVL
 • BrainSTARS: programma voor kinderen/jongeren met NAH – SIG vzw
 • ADHD in het secundair en hoger onderwijs: faciliteiten, compenserende maatregelen  en ondersteuningstips’  – Thomas More Code
Continue reading

Marijke Appels

Marijke begon in 2011 te werken in Puzzel. Je kan bij haar terecht voor de behandeling van lees-, spelling-, taal- en spraakproblemen bij kinderen en jongeren. Tijdens intake- en adviesgesprekken vindt ze het essentieel dat er een brede kijk gehanteerd wordt, zowel bij het in kaart brengen van de vaardigheden en moeilijkheden, als bij de verdere begeleiding. Multidisciplinair overleg is hierbij een essentiële factor.

De doelen van de behandeling worden steeds opgesteld en bijgestuurd in samenspraak met het kind en diens omgeving. Zo kan er naargelang de hulpvraag bijvoorbeeld ook aandacht besteed worden aan psycho-educatie, voorlichting van ouders of het leren werken met compenserende hulpmiddelen. Bij kinderen met aandachtsmoeilijkheden kan de lees- en spellingtherapie aangevuld worden met oefeningen rond zelfcontrole, structureren en plannen. Marijke heeft zich door de jaren heen ook gespecialiseerd in spraak- en taalmoeilijkheden bij kleuters en lagere schoolkinderen. Zij  heeft ervaring met de specifieke aanpak van fonologische spraakmoeilijkheden, taalontwikkelingsproblemen en de omkadering ervan naar ouders en scholen toe.

Erkenningsnummer: 6-02010-69-801 – gedeconventioneerd

marijke.appels@puzzel.be

Bijscholingen:

 • Oromyofunctionele Therapie verdiepingscursus – Kwec
 • Oromyofunctionele Therapie basiscursus – Kwec
 • Psycho-educatie aan kinderen met ASS, ADHD of leerstoornissen – Thomas More 
 • Stagementorendag  – Thomas More                                                                                   
 • Opleiding ‘verworven neurogene communicatiestoornissen’ – Thomas More   
 • Symposium ADHD ‘drukke mensen in een drukke samenleving’ – ZitStil Wilrijk               
 • Intelligentiemeting: wat meten onze intelligentietesten? – Thomas More             
 • Faalangst de baas in het lager onderwijs – CNO UAntwerpen                                           
 • Ontwikkelingsdysfasie (OD): theoretisch kader, diagnostiek en behandeling– SIG            
 • Fonologische articulatiestoornissen – SIG                                                         
 • Symposium Dyslexie/dyscalculie – SIG             
 • Begrijpend lezen beter begrijpen – SIG                          
 • Diagnostiek van dyslexie in het lager onderwijs – Thomas More Code           
Continue reading