Altan Nohut

Je kan bij Altan terecht voor psychodiagnostiek, waaronder intelligentieonderzoek en neuropsychologisch onderzoek (aandacht, geheugen, werktempo, ruimtelijk inzicht en planning). Voor diagnostiek is hij beschikbaar voor kinderen en jongeren, alsook voor volwassenen en ouderen. Voor begeleiding zijn ouders van kinderen met specifieke ontwikkelingsbehoeften en jongvolwassenen vanaf 18 jaar bij hem welkom.

Naast zijn bijberoep in Puzzel, werkt hij in hoofdberoep op de afdeling EPSI (Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie). Hier kunnen volwassenen in crisismomenten terecht voor acute psychiatrische hulp. Op deze dienst werkt hij samen met spoed en doet daar intakegesprekken maar ook op de vrije raadpleging. Daarnaast heeft hij een postgraduaat gedaan in neuropsychologische behandeling en diagnostiek. Sinds zijn stage in het UZA op de afdeling neurologie is hij hierover gepassioneerd.

Continue reading

Jolien Bogaerts

Jolien behaalde in januari 2024 haar bachelor in de Logopedie aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen. Sinds februari 2024 versterkt ze als zelfstandige logopediste ons team bij Puzzel vzw. Tijdens haar opleiding liep ze stage in zelfstandige praktijken, het buitengewoon onderwijs en zelfs een buitenlandse stage in Suriname. Na het behalen van haar diploma, volgde Jolien ook meteen de basiscursus oromyofunctionele therapie (OMFT). Ook in de toekomst staan er nog bijscholingen en opleidingen op de planning.

Voor Jolien is een nauwe samenwerking met scholen en de ouders van groot belang, zodat de kinderen in elke context kunnen groeien. Voor haar is het namelijk erg belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen tijdens de therapie, zodat ze goed kunnen samenwerken!

Leuk weetje: Jolien heeft 15 jaar in de scouts gezeten!

jolien.bogaerts@puzzel.be

Continue reading

Marie Kermans

In 2023 behaalde Marie haar diploma revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (neurologische aandoeningen). Haar interesse voor werken met kinderen en de drive om er voor te gaan hebben haar tot bij puzzel gebracht. Ze kijkt er naar uit om bijscholingen en cursussen te volgen om zich bij te scholen. 

Continue reading

Oukje Pirard

In 2023 behaalde Oukje  haar diploma als klinisch psychologe met specialisatie in kinderen en jongeren aan de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds november 2023 werkt ze als zelfstandige psychologe bij de Puzzel vzw. Tijdens haar masterstage en de daaropvolgende maanden heeft ze ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en begeleiding op de kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van UPC KU Leuven. Doorheen deze ervaring is haar passie om met kinderen en jongeren te werken gegroeid. Oukje wil kinderen en jongeren ondersteunen om hen te helpen groeien in hun sterktes en talenten en uitdagingen op een constructieve manier aan te pakken.  

 Bij Oukje kan je terecht voor  

 • Diagnostiek  
 • Psycho-educatie  
 • Psychologische begeleiding  
 • Studiebegeleiding  
Continue reading

Maxime Van Reeth

Maxime behaalde haar diploma logopedie aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Sinds oktober 2023 werkt ze als zelfstandige logopediste bij Puzzel vzw. Naast haar werk bij Puzzel, werkt Maxime nog als logopediste in het buitengewoon onderwijs voor jongeren met een matige/ ernstige mentale beperking en autisme. Ze is een logopediste met een voorliefde voor kinderen met een taalproblematiek, meertaligheid en leerstoornissen. Kinderen met een gedrags-en/of ontwikkelingsstoornis en een mentale beperking zijn meer dan welkom! Maxime gaat haar in de toekomst bijscholen en verdiepen in leespraat, rekenlijn en SMOG.

Hopelijk tot snel!

maxime.vanreeth@puzzel.be

Continue reading

Schmidt Coucke

Schmidt Coucke werkt sinds september 2022 als logopedist bij multidisciplinair centrum Puzzel. Haar affiniteit binnen de behandelingen ligt bij afwijkend mondgedrag, meertaligheid, spraak- en taalproblematieken. Haar hobby’s zijn lezen, dansen, yoga, wandelen en leuke dingen doen met vrienden en familie. In 2020 verhuisde ze naar Nederland om daar te werken als logopedist binnen een grootstedelijk context. Nu is ze verhuisd en woont ze in Antwerpen. Ze hecht veel belang aan levenslang leren en probeert haar handelen steeds te professionaliseren door het volgen van bijscholingen en workshops.

Wie weet tot ziens bij Puzzel!

Schmidt.coucke@puzzel.be

Erkenningsnummer: 6-07971-25-801 – gedeconventioneerd

Bijscholingen

 • Suus & Luuk studiedag te Molenschot – Idealogo
 • Webinar selectief mutisme  – Breek de stilte
 • Basiscursus OMFT logopedie en tandheelkunde – KWEC
 • Metaphon verdiepingscursus – PROFONO
 • Op afstand behandelen met Logo-art Online – Logo-art
 • Metaphon basiscursus – PROFONO
 • Cursus lezen – Kernteam Taalreis
 • banana zorgverbreding en remediërend leren – KdG hogeschool

 

Continue reading

Kaat Thoelen

Kaat is in 2021 afgestudeerd als kinesitherapeut aan de UGent na een studie Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (afstudeerrichting pediatrie). Na haar studies startte ze bij Puzzel vzw. Voordien heeft ze ook nog enkele maanden gewerkt in een revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren met neurologische aandoeningen (NAH, CP, …).

Bij Kaat kan je terecht voor:

 • Neurologische revalidatie (NAH, CP, plexus brachialis letsel, …)
 • Ontwikkelingsstimulatie bij baby’s met een vertraagde of verstoorde motorische ontwikkeling
 • Psychomotorische begeleiding

Om haar kennis up-to-date te houden en verder uit te breiden, zal Kaat zich regelmatig bijscholen. Kaat hecht veel belang aan een individuele begeleiding op maat van het kind en zijn omgeving. Ze zal daarom samen met de ouders, het kind, (zorg)leerkrachten, … op een speelse en creatieve manier op zoek gaan naar hoe we samen elk kind kunnen laten evolueren en schitteren.

Bijscholingen

 • Autisme en kinesitherapie: zintuigelijke problemen bij kinderen – 2023
 • Schrijfmotoriek en linkshandigheid door Schrijven & More (maart 2024)
 • Van spel tot schrift door Schrijven & More (maart 2024)
Continue reading

Sinne Staes

Sinne behaalde haar ‘Bachelor in de Logopedie’ aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Ze werkt sinds oktober 2018 voltijds als zelfstandig logopediste bij Puzzel vzw. Tijdens de opleiding liep ze stage in het buitengewoon onderwijs en in verschillende logopedische praktijken. Daar groeide haar belangstelling voor het behandelen van spraak-, leer- en taalproblemen.

Om haar kennis up to date te houden en uit te breiden, zal Sinne zich regelmatig bijscholen. In augustus 2019 behaalde ze een certificaat oromyofunctionele therapie (OMFT). In de academiejaren 2020-2021 en 2021-2022 zal Sinne zich verdiepen in de zorg en het remediëren op school. Dit doet ze door het volgen van de banaba ‘Zorgverbreding en remediërend leren’ aan de KdG hogeschool te Antwerpen.

sinne.staes@puzzel.be

Gedeconventioneerd – erkeningsnummer 6-06359-85-801

Continue reading

Jessica Schoenmakers

Jessica studeerde af als logopediste aan Thomas More in 2016. Na haar studies startte ze onmiddellijk bij Puzzel vzw. Naast therapie in de praktijk geeft ze logopedische begeleiding op enkele kleuter- en basisscholen. Voordat ze werkte bij Puzzel heeft ze ook nog enkele maanden gewerkt in een revalidatiecentrum voor jongeren en volwassenen met NAH. Naast het behandelen van taalproblemen, lees- en spellingproblemen kan men bij haar ook terecht met rekenproblemen. Ze hecht veel belang aan overleg met ouders en scholen. Op deze manier wordt de begeleiding afgesteld op maat van het kind/jongere. Jessica zetelt mee in de raad van bestuur van de vzw en neemt de dagelijkse leiding mee op.

jessica.schoenmakers@puzzel.be

Gedeconventioneerd – erkenningsnummer 6-04705-90-801

Bijscholingen:

 • Vorming ‘Communicatie met demente personen en hun familie’ – SIG
 • Vorming ‘Praten met kinderen’ – SIG
 • Vorming ‘Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100’ – SIG
 • ‘Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen’ – SIG
Continue reading

Kylie Van Linden

Na haar studies startte Kylie onmiddellijk bij Puzzel vzw. Naast therapie in de praktijk geeft Kylie logopedische therapie op een kleuter- en basisschool. Ze specialiseerde zich de laatste jaren voornamelijk in het behandelen van jonge kinderen. Je kan bij haar terecht voor prelogopedie in functie van eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen. Daarnaast werkt ze rond fonologische articulatieproblemen, lees- en spellingproblemen, spraak-  en taalstoornissen. Ze vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van recente therapiemethodes. Kylie zetelt mee in de raad van bestuur van de vzw en neemt de dagelijkse leiding mee op.

Erkenningsnummer : 6-02899-53-801 – gedeconventioneerd

kylie.vanlinden@puzzel.be

Bijscholingen

 • It Takes Two to Talk Hanen Certificeringsworkshop – Hanen Centre – Sig vzw
 • Spraakmotorische stoornissen herkennen en behandelen – Sabine Verhemeldonck
 • Cursus eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen – Marleen D’hondt/Artevelde
 • Een protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen – SIG vzw
 • IMPACT – SIG vzw
 • Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk – SIG vzw
 • Basiscurus PROMPT – SIG vzw
 • Vorming ‘de cyclische aanpak van Hodson & Paden’ – Yvonne Draaisma & Imma van de Wijer-Murisn
 • Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen – Ingrid Herreman
 • Cursus technisch lezen – KWeC
 • Presentatie Hodson en Paden – Ingrid Herreman
 • Basiscursus oromyofunctionele therapie – KWeC
 • Opleiding ‘verworven neurogene communicatiestoornissen’ – Thomas More
 • Mini-symposium ‘Communicatie en voeding bij dementie’ – VVL
 • Congres VVL – VVL
 • BrainSTARS: programma voor kinderen/jongeren met NAH – SIG vzw
 • ADHD in het secundair en hoger onderwijs: faciliteiten, compenserende maatregelen  en ondersteuningstips’  – Thomas More Code
Continue reading