Kylie Van Linden

Na haar studies startte Kylie onmiddellijk bij Puzzel vzw. Naast therapie in de praktijk geeft Kylie logopedische therapie op een kleuter- en basisschool. Ze specialiseerde zich de laatste jaren voornamelijk in het behandelen van jonge kinderen. Naast het behandelen van taalproblemen, lees- en spellingproblemen kan men ook bij haar terecht voor fonologische (taalgebonden) articulatieproblemen. Ze vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van recente therapiemethodes en nieuw, aangepast materiaal te blijven ontwikkelen. Kylie zetelt mee in de raad van bestuur van de vzw en neemt de dagelijkse leiding mee op.

Erkenningsnummer : 6-02899-53-801/1 – geconventioneerd

kylie.vanlinden@puzzel.be

Bijscholingen

 • IMPACT – SIG vzw
 • Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk – SIG vzw
 • Basiscurus PROMPT – SIG vzw
 • Vorming ‘de cyclische aanpak van Hodson & Paden’ – Yvonne Draaisma & Imma van de Wijer-Murisn
 • Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen – Ingrid Herreman
 • Cursus technisch lezen – KWeC
 • Presentatie Hodson en Paden – Ingrid Herreman
 • Basiscursus oromyofunctionele therapie – KWeC
 • Opleiding ‘verworven neurogene communicatiestoornissen’ – Thomas More
 • Mini-symposium ‘Communicatie en voeding bij dementie’ – VVL
 • Congres VVL – VVL
 • BrainSTARS: programma voor kinderen/jongeren met NAH – SIG vzw
 • ADHD in het secundair en hoger onderwijs: faciliteiten, compenserende maatregelen  en ondersteuningstips’  – Thomas More Code