Oukje Pirard

In 2023 behaalde Oukje  haar diploma als klinisch psychologe met specialisatie in kinderen en jongeren aan de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds november 2023 werkt ze als zelfstandige psychologe bij de Puzzel vzw. Tijdens haar masterstage en de daaropvolgende maanden heeft ze ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en begeleiding op de kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van UPC KU Leuven. Doorheen deze ervaring is haar passie om met kinderen en jongeren te werken gegroeid. Oukje wil kinderen en jongeren ondersteunen om hen te helpen groeien in hun sterktes en talenten en uitdagingen op een constructieve manier aan te pakken.  

 Bij Oukje kan je terecht voor  

  • Diagnostiek  
  • Psycho-educatie  
  • Psychologische begeleiding  
  • Studiebegeleiding